WSPÓŁFINANSOWANIE:

Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

  Samorząd Województwa Wielkopolskiego

 

Patronat medialny