Protokół z obrad Jury 62. OKFA - Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Niezależnych im. prof. Henryka Kluby Konin 2016 r.

 

Jury w składzie: Joanna Kos-Krauze - przewodnicząca, Krzysztof Majchrzak, Łukasz Maciejewski, Jacek Petrycki, Witold Kon po obejrzeniu 53 filmów postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 

w kategorii - film amatorski:

Grand Prix OKFA 2016 im. Stanisława Pulsa dla filmu „Wyścig” w reżyserii Stanisława Cuske

5000 zł brutto – nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nagroda dla filmu  „Utopia” w reżyserii Daniela Zagórskiego
2000 zł brutto - nagroda Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Wyróżnienie dla filmu „Gdy przyjdzie mi ten świat porzucić” w reżyserii Mateusza Buławy
500 zł - wyróżnienie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

w kategorii - film niezależny:

Grand Prix OKFA 2016
dla filmu „ Oczy mojego ojca” w reżyserii Bartosza Blaschke

5000 zł brutto – nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
Nagrodę przyznano ze szczególnym docenieniem wybitnej kreacji aktorskiej Katarzyny Herman

Nagrody oraz wyróżnienia w tej kategorii nie przyznano.

 

w kategorii -  film studencki:

Grand Prix OKFA 2016
dla filmu „Dokument” w reżyserii Marcina Podolca

5000 zł brutto – nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2 równorzędne nagrody:

dla filmu  „Kroki” w reżyserii Karoliny Zaleszczuk
2000 zł brutto – nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

dla filmu „Nauka” w reżyserii Emi Buchwald
2000 zł brutto – nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

2 równorzędne wyróżnienia:

dla filmu „Kochanie” w reżyserii Zofii Kowalewskiej
500 zł wyróżnienie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

dla filmu „Praska 24 ” w reżyserii Patrycji Polkowskiej
500 zł  - wyróżnienie ufundowane przez Print Terminal

Ponadto Jury przyznało pozaregulaminową nagrodę honorową za kreację aktorską dla Konrada Wojtowicza (film „Urodziny”) .

Patronat medialny