O KONKURSIE:

Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych Imienia Profesora Henryka Kluby to najstarsza w Polsce impreza poświęcona kinu niezależnemu. Już ta chlubna tradycja zaświadcza o randze i prestiżu przedsięwzięcia, które – zachowując swoją podstawową formułę i cele – stara się rozwijać i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom środowiska. Konkurs skierowany jest do twórców amatorów w każdym wieku, filmowców z zamiłowania, a od kilku edycji także do studentów szkół filmowych. Jego celem jest stymulowanie i promowanie amatorskiego ruchu filmowego oraz inicjatyw młodych ludzi wkraczających w obszar kina profesjonalnego. Dlatego Organizatorzy tak duży nacisk kładą na edukację będącą jednym z najważniejszych aspektów OKFA. Warsztaty, spotkania z profesjonalistami, fachowe otwarte omówienia konkursowych prac to niezbędne elementy programu. Wybitne osobowości świata filmowego, które gościliśmy w ostatnich latach (m.in. Krzysztof Majchrzak, Jan Peszek, Jan Machulski, Magdalena Łazarkiewicz, Michał Rosa, Piotr Dumała, Michał Chaciński) chętnie dzieliły się swą wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami Konkursu, służąc radą, pomocą, cennymi uwagami. Warsztatowe wsparcie, jakie można uzyskać, biorąc udział w OKFA, przyciąga aktywnych zwolenników kina niezależnego.

Ugruntowane tradycje, współczesne spojrzenie, edukacja na najwyższym poziomie - profesjonaliści dla amatorów entuzjastów. To corocznie kilkadziesiąt godzin projekcji konkursowych - starannie wyselekcjonowanych dokumentów, animacji i fabuł. To spotkania ze znakomitościami świata sztuki filmowej, gośćmi zagranicznymi, warsztaty, koncerty, pokazy specjalne, atrakcje towarzyskie. Na zwycięzców czeka Grand Prix – przyznawane w trzech kategoriach: film niezależny, film amatorski oraz film studencki.

Zapraszamy do Konina po wiedzę, przygodę, inspirację, nagrody. Stałych bywalców witamy z radością, nieznanych nam dotąd twórców z życzliwym zainteresowaniem. Na naszej stronie internetowej można znaleźć regulamin i karty zgłoszenia, a także śledzić rozwój przygotowań do zbliżającej się edycji, zapoznając się z na bieżąco aktualizowanymi informacjami.

 

HENRYK KLUBA (1931-2005) - reżyser filmowy, aktor, producent filmowy oraz pedagog i wieloletni rektor . Urodził się w Przystajni koło Częstochowy. Ukończył Studium Teatralne w Częstochowie, studiował w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi, ukończył tam reżyserię w 1959 roku. Od 1967 roku był pracownikiem naukowym w łódzkiej filmówce. W latach 1978-81 i 1993-96 był dziekanem wydziału reżyserii, a w latach 1982-90 i 1996-2002 rektorem tej uczelni. Jako reżyser debiutował w 1966 roku filmem „Chudy i inni”, za który otrzymał nagrodę PWSF im. Andrzeja Munka za najlepszy debiut roku.

W jego reżyserskim dorobku są m.in. filmy: „Szkice warszawskie”, „Doktor Ewa”, „Pięć i pół bladego Józka", „Sowizdrzał Świętokrzyski”. Jako aktor debiutował wcześniej, grając m.in. w kilku szkolnych filmach Romana Polańskiego, m.in. w kultowych „Dwóch ludziach z szafą”. Grał w większości reżyserowanych przez siebie filmów.
W wywiadzie dla Filmforum powiedział kiedyś: „Łączenia szczerości z dyscypliną, pięknych myśli z zasadami techniki - tego życzę moim filmowcom niezależnym, których filmy zawsze tak chętnie oglądam”. Oglądał chętnie, wnikliwie i z życzliwością, a potem chętnie rozmawiał. Dlatego tak często zapraszany był do składów jurorskich festiwali filmów amatorskich i niezależnych. W Koninie przez 9 lat był przewodniczącym Jury.

 


The Professor Henryk Kluba All-Polish Independent Film Competition is the oldest festival devoted to non-commercial film productions in Poland focused on integration of independent film makers` profession. The creditable tradition proves that the prestige of this undertaking is uncontested. On the one hand OKFA saves its basic idea, but on the other hand it is still developing itself and trying to answer the profession`s needs. The competition is directed to amateur film makers of all generations and – since several years – to film school students. OKFA is concentrated on encouragement and promotion of amateur film movement and initiatives of young people making first steps in the field of professional film. Therefore, the organizers put emphasis on education – one of the most important aspects of the event. Workshops, meetings with experts, open discussions on competitive works are the essential elements of the programme. Remarkable film figures hosted during last editions (such as: Krzysztof Majchrzak, Jan Peszek, Jan Machulski, Magdalena Łazarkiewicz, Michał Rosa, Piotr Dumała, Michał Chaciński) were willing to share their knowledge and experience with participants, they were also always ready to help and give valuable remarks and pieces of advice. The support you can get by taking part in OKFA attracts active followers of independent movie. Established traditions, contemporary look, education at the highest level - professionals for enthusiasts. OKFA comprises dozens of hours of competitive screenings annually – carefully selected documentaries, cartoons and feature films. It stands for a chance of meeting appreciated artists, foreign guests and experts connected with broadly understood movie. OKFA means taking part in workshops, concerts and many other events. Grand Prix is awarded in three categories: independent film, amateur film and film by students. A novelty of this year`s edition is school category for youngest filmmakers.

We are looking forward to seeing you in Konin! Adventure, inspiration and awards are waiting for you. Old friends will be welcomed with pleasure and new film makers will be met with kind interest. On our website you can find the current news and rules of participation in OKFA.

 

Patronat medialny