[56. OKFA] 2010

Rozwój, zmiany, otwarcie się na nowych uczestników te elementy wyznaczają od kilku lat kierunek, w którym podąża OKFA – najstarszy festiwal poświęcony kinu niezależnemu w Polsce. Po 56. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Niezależnych im. prof. Henryka Kluby organizatorzy – Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Federacja Niezależnych Twórców Filmowych w Polsce – nabrali przekonania, że jest to właściwa droga. Poszerzenie formuły OKFA poprzez wprowadzenie nowej kategorii – film studentów szkół filmowych było odpowiedzią na rosnące zainteresowanie Konkursem w tym środowisku. W konsekwencji Jury: Andrzej Kołodyński, Sławomir Fabicki, Mikołaj Jazdon oraz Stanisław Puls, wyłoniło laureatów Grand Prix w kategorii film niezależny (Wojciech Wikarek za „Jubilatki”) i film studentów szkół filmowych („Brzydkie słowa” Marcina Maziarzewskiego) spośród 58 produkcji dopuszczonych do Konkursu przez Komisję Kwalifikacyjną (Witold Kon, Hanna Kubacka-Kujawińska, Andrzej Moś).

Edukacja niezmiennie stanowi jeden z priorytetów OKFA. Swój warsztat filmowy mogą doskonalić tu uczestnicy, czyli autorzy filmów, biorąc udział w otwartych omówieniach, podczas których mają okazję zapoznać się z cennymi uwagami jurorów, jak również wziąć udział w dyskusji dotyczącej ich prac. Jednocześnie nie mniejszy nacisk kładzie się na odbiór dzieła filmowego, co też wymaga odpowiednich kompetencji. W celu ich rozwijania organizatorzy zaprosili młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych do udziału w warsztatach z krytyki filmowej. Na przełomie lutego i marca warsztaty poprowadził Andrzej Kołodyński w III Liceum Ogólnokształcącym, które było partnerem dwuetapowego przedsięwzięcia. Kolejnym krokiem było ogłoszenie konkursu na recenzję filmową, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów – 107 prac na temat filmów nagrodzonych podczas poprzedniej edycji OKFA.

OKFA to nie tylko projekcje konkursowe, ale również pokazy specjalne. W tegorocznym programie zaplanowano spotkanie z kinem Piotra Matwiejczyka – młodego, utalentowanego filmowca związanego z kinem niezależnym, który pierwsze kroki w tej dziedzinie stawiał m.in. na OKFA. Drugi pokaz specjalny obejmował produkcje zauważone na Festiwalu Filmowym Kina Niezależnego „Filmowa Góra” 2009 – festiwalu partnerskim.

Przykładem udanego połączenia sztuki filmowej i muzyki była projekcja klasycznego horroru „Nosferatu – symfonia grozy” F. W. Murnaua z 1922 r. z towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Rafała Rozmusa.

Z entuzjastycznym przyjęciem spotkał się koncert „Psychodancing” Macieja Maleńczuka, którego charyzma porwała publiczność do tańca. W podobnej atmosferze nieskrępowanej zabawy przebiegał rejs po jeziorach konińskich statkiem „Dziwożona”.

Festiwalowi towarzyszyły dwie wyjątkowe wystawy: plenerowa, przy jednej z głównych ulic Konina „100 lat polskiego filmu. 1908 – 2008” (prezentująca w porządku chronologicznym wybrane, najważniejsze filmy z lat 1908 – 2008) oraz wystawa formie fotoplastykonu „Prof. Władysław Jewsiewicki – poczatkikina.pl”.

 

______________________
Protokół Jury 56.OKFA 2010

Protokół Jury Młodych 56. OKFA 2010